Gaasiküte
Veesoojendid
Minimaxx
Seinakatlad
Immergas
CeraclassSmart
CeraclassExcellence
Kondensaatkatlad
Immergas Victrix Uudis!
CerapurSMART
CerapurCOMFORT
CerasmartMODUL
CerasmartMODUL-Solar
CerapurMAXX
Infrapunaküte
Helendavad kiirgurid
Torukiirgurid
 

  Teie valiku lihtsustamiseks

Gaasikütteaparaadid JUNKERS

Gaasikütteaparaadid on sellised gaasikütteseadmed, mille sees on lisaks põletile, gaasiarmatuurile ja soojusvahetile ka küttesüsteemi tööks vajalikud detailid: tsirkulatsioonipump, membraanpaisupaak, kaitseklapp jms. Gaasikütteaparaadid on seinale riputatavad ning nende võimsus on reeglina 20…35 kW - väiksema võimsusega seadme korral ei ole läbivoolu teel võimalik saada piisavalt sooja tarbevett. Gaasikütteaparaate kasutataksegi väikeste (kuni 300 m2) eramajade ning korterite kütmiseks ning sooja tarbevee tootmiseks.

Kütteaparaadid erinevad üksteisest …

1. …põhipõleti süütamisprintsiibi poolest.
1.1 Pilootleegiga seadmetel süüdatakse põhipõleti pidevalt põlevast valveleegist.
1.2 Elektronsüütega seadmetel toimub süütamine elektroonselt tekitatava sädemega.
Junkers ei tooda enam ühtegi pilootleegiga aparaati. Elektroonse süütega seadmed on kasutaja jaoks mugavad, kuna puudub vajadus käsitsi käivitamiseks.

2. …põlemiskambri ehituse poolest.
2.1 Lahtise põlemiskambriga seadmed võtavad põlemiseks vajaliku õhu paigaldusruumist ning põlemisjäägid suunatakse loomuliku tõmbega korstnasse.
2.2 Kinnise põlemiskambriga seadmed sisaldavad ventilaatorit, mille abil põlemisjäägid suunatakse välja läbi spetsiaalse koaksiaaltoru ning põlemisõhk võetakse õuest. Parema puudumisel nimetame neid "turbo" seadmeteks.
Lahtise põlemiskambriga seadmeid kasutatakse, kui sobiv piisava tõmbega korstnalõõr on olemas. Korstna kõrgus peab olema vähemalt 4 meetrit ning gaasisuitsu ei tohi juhtida tahkekütuseahjude või ventilatsiooniga samasse lõõri. "Turbo" seadmeid kasutatakse kui korstnat ei ole või kui lühikese korstna tõttu pole tagatud piisav loomulik tõmme.

3. …sooja tarbevee tootmisprintsiibi poolest
3.1 Soe tarbevesi toodetakse läbivoolu teel. Köetakse läbivoolavat vett, mistõttu vajaminev võimsus on suur.
3.2 Sooja tarbevee jaoks on mahuti, milles vesi enne tarbimist üles köetakse.
Sooja tarbevee tootmine läbivoolu teel tähendab, et sooja vett valmistab seade ainult siis, kui veekraan on avatud. Tarbevee selline tootmine ei võimalda saada kraanist sooja vett, kui vee läbivool on väiksem rakendumisnivoost ning ei võimalda saada vett rohkem, kui lubab seadme võimsus. 20kW võimsus tähendab näiteks tarbevee tootlikkust 6 l/min temperatuuritõusuga ?t° = 50 °C. Siit järeldub, et seadmed, milles tarbevesi toodetakse läbivooluga sobivad ainult ühe pere vajadusteks. Kui sooja vee tarvidus on suurem või vajavad vett mitu tarbijat korraga, siis on ainus lahendus tarbevee ettevalmistamine soojavee mahutis.

4. ... automaatika ühendusvõimaluste poolest
Kütteseadme töö automatiseerimine on oluline iga küttesüsteemi puhul, andes kokkuhoidu küttekuludes.
4.1 Katlatermostaadilt temperatuuri seadmine. Kasutaja võib lihtsaimal juhul käsitsi reguleerida seadmest väljuva vee parameetreid, kuid kipub sellega tavaliselt hilinema, mistõttu energiakulu suureneb.
4.2 Ruumitermostaadiga seadme töö juhtimine. Korter mille temperatuuri hoitakse ruumitermostaadiga, ei tohi olla suur (kuni 80 m2). Kuna seadmete minimaalne küttevõimsus on tavaliselt 7…10 kW, siis väikeste korterite puhul välistab ruumiandur korteri temperatuuri liigse tõusu. Pilootruumi õige valik on küttesüsteemi korraliku töö tagamiseks väga oluline. Paremad ruumitermostaadid võimaldavad programselt seada kütte- ja säästurežiimi aegasid, mis samuti alandab küttekulusid. Kütmine ruumitermostaadi poolt juhitavas süsteemis on tsükliline: ruumid köetakse üles; siis on ooteaeg ja ruumid jahtuvad; siis jälle köetakse. NB! Soojas toas võib radiaator olla külm.
4.3 Seadme töö juhtimine välistemperatuuri järgi. Välistemperatuuriautomaatika arvutab küttesüsteemi mineva vee temperatuuri välistemperatuuri järgi vastavalt seatud küttegraafikule. Seega on küttesüsteem pidevalt töös ja radiaatorid kogu aeg soojad, kuid välistemperatuuri langedes nende temperatuur tõuseb ja ilma soojenedes jällegi langeb. Üldjuhul sisaldab automaatika ka taimerit, mille abil kütte- ja säästurežiimide vaheldumist juhtida saab. Sellist temperatuuritüürimist kasutatakse suuremates korterites ja majades ning süsteemides, kus radiaatorküte on kombineeritud vesipõrandaküttega.

5 …tooteperekonna poolest
5.1 Ceraclass - ZW14-2DH KE, ZW14-2DH AE, ZS14-2DH KE, ZS14-2DH AE
Ceraclass tooteperekond sisaldab nelja mudelit: korstnaühenduse ja turbovariant nii sooja tarbevee otsetootmiseks kui mahutiga ühendamiseks. Seadmete küttevõimsus on 14 kW, kuid tarbevee paremaks tootmiseks siiski 24 kW. ZW seadmetes on tarbevee tootmiseks plaatsoojusvaheti ning põleti leegi moduleerimine toimub nii väljuva vee temperatuuri kui ka voolava vee hulga järgi. ZS seadmetes suunab kommutaator tarbevee nõude korral energia soojavee mahutisse. Seadmed võimaldavad kütte tüürimiseks lisada vaid ruumitermostaadi. Seadmeid tarnib Junkersi Potugali koostetehas.
5.2 CeraclassSmart - ZWA 24-2K, ZWA 24-2A, ZSA 24-2K, ZSA 24-2A
Aparaatides, kus sooja vee tootmine toimub läbivoolu teel, asub soojavee kontuur esmases soojusvahetis. Mahuboileri võimalusega seadmetes toimub energia suunamine mahuti kütteringi kommutaatorklapi abil - seega ei ole vaja eraldi boileri laadimispumpa. Küttereziimis toimub automaatne võimsuse seadistumine (leegimodulatsioon) vastavalt soojavajadusele. Seadmed võimaldavad kütte tüürimiseks kasutada vaid ruumitermostaati. Seadmeid tarnib Junkersi Türgi koostetehas.
5.3 CeraclassExellence -
ZWC24-3MFK, ZWC24-3MFA, ZSC24-3MFK, ZSC24-3MFA
ZWC28-3MFK, ZWC28-3MFA, ZSC28-3MFK, ZSC28-3MFA
ZWC35-3MFA, ZSC35-3MFA

Seadmed võimsusega 24, 28 ja 35 kW korstnaühendusega ning "turbo", tarbevee tootmisega läbivoolu teel või soojavee mahutisse. Varustatud Bosch Heatronic-3 juhtplokiga ning võimaldavad kütte tüürimist välistemperatuuri järgi või ruumitermostaadi abil. Lisaautomaatika FR või FW kasutamisel on võimalik katelde kaskaadühendus ja erinevate küttekontuuride lisamine. Kombiseadmetel on sooja tarbevee mugavustase on viidud maksimumini (tarbevee soojusvahetit hoitakse korral pidevalt soojana) ning vajaduse korral on võimalik kasutada ka sooja tarbevee retsirkulatsiooni. Seadmeid tarnib Junkersi Türgi koostetehas.

Tüübitähise selgitus
Z - keskküte (Zentralheizung)
W - seadmes asub soojusvaheti läbivoolu teel sooja tarbevee tootmiseks (Warmwasser)
S - seadmes asuv kommutaator võimaldab sooja vett toota mahuboileris (Speicher)
D - displei
H - horisontaalne paigaldusplaat
A - CeraclassSmart seadmed
C - CeraclassExellence seeria mudelid
14;24, 28 või 35 - seadme võimsus kilovattides
2 või 3 - tootepõlvkonna tähis
K - ühendamiseks korstnalõõri (Kamingerät)
A - kinnise põlemiskambriga seade (Aussenwand)
MF - multifuktsionaalne tabloo ja digitaaljuhtimine

Simmo Paomets
Gaspre tehniline juht

Teenused:Lahendused:Kontakt
• www.gaspre.ee © 2015 •