Abiks
Üldine
Sertifikaadid
Korduma Kippuvad Küsimused
Juhendid
Abi videod
Soovitused
Veesoojendi ostjale
Seinakatla ostjale
Kondensaatkatla ostjale
Maasoojuspumba ostjale
Õhksoojuspumba ostjale
Solar/Päike ostjale
Tööpõhimõte
Soojuspumba animatsioon
Solar süsteemi animatsioon
 
  Teie valiku lihtsustamiseks

Kondensaatkatlad JUNKERS

Kondensaatkatlad kasutavad gaasi põlemisel tekkiva veeauru kondenseerumisel vabanevat energiat küttesüsteemist tagastuva soojuskandja temperatuuri tõstmiseks. Seega kasutatakse suitsugaasides sisalduva veeauru "varjatud" soojust, mille tulemusel saavutatakse seadme kasuteguri kuni 15 % tõus. Seda tüüpi katelde parim kasutegur saavutatakse madala küttevee temperatuuri korral. Katlast väljuva vee temperatuuri reguleerimiseks on kõikidel seadmetel tarneolekus vaid katlatermostaat. Välisõhu või ruumitemperatuuri järgi tüürimiseks tuleb lisada sobiv automaatikaplokk.
Junkersi kondensaatkatlad jagunevad nelja tooteperekonda.

1. CerapurSmart - ZSB14-3C, ZSB22-3C, ZWB28-3C
Väikse võimsusega kondensaatkatlad, mis on varustatud kolmeastmelise ringluspumbaga ning Bosch Heatronic 3 juhtplokiga. Sobiva temperatuuriregulaatori kasutamine võimaldab tüürida seadet sõltuvalt erinevate soojatarbijate soojavajadusest. Seadmeid tarnib Junkersi Türgi koostetehas.
2. CerapurComfort - ZSBR16-3A, ZSBR28-3A, ZWBR35-3A, ZBR35-3A, ZBR42-3A
ZSBR ja ZWBR kondensaatkatlad on varustatud isereguleeruva pumbaga, paisupaagi ja Bosch Heatronic 3 juhtplokiga. ZBR seadmetes paisupaaki ja ringluspumpa ei ole, seega tuleb need paigalduse käigus vastavalt soojaosa skeemile lisada. Erinevate temperatuuriregulaatorite kasutamine võimaldab tüürida katelt vastavalt soojatarbijate vajadusele. Seadmeid tarnib Junkersi Saksa koostetehas.
3. CerasmartModul - ZBS22/120S-2MA, ZBS30/150S-2MA, ZBS30/170S-2 Solar MA
Need kondensaatkatlad on sisseehitatud soojavee termosega. Seda tüüpi tarbevee lahendus võimaldab tavalise küttespiraaliga mahutiga võrreldes 2 korda väiksema mahuga saavutada sama tootlikkus. Lisaks on katla temperatuur tarbevee tootmisel madalam, mis kondensaatkatla puhul tähendab kõrgemat kasutegurit. ZBS30/170S-2 Solar MA mudelil on mahutis küttespiraal päikesekollektori ahela ühendamisks ning automaatika selle juhtimiseks. Seadmeid tarnib Junkersi Saksa koostetehas.
4. CerapurMaxx - ZBR65-1A, ZBR90-1A
Suure võimsusega kondensaatkatlad, mis kaskaadühenduse korral võimaldab viia katlamaja võimuse kuni 450 kW-ni. Seadmele tuleb vastavalt soojaosa skeemile lisada ringluspump, paisupaak jms. Samuti sõltub temperatuuriregulatori valik soojaosa vajadustest. Katlaid tarnib Junkersi Hollandi koostetehas.

Tüübitähise selgitus
Z - keskküte (Zentralheizung)
W - seadmes asub soojusvaheti läbivoolu teel sooja tarbevee tootmiseks (Warmwasser)
S - seadmes asuv kommutaator võimaldab sooja vett toota mahuboileris (Speicher)
B - kondensaatkatel (Brennwert)
R - küttevõimsuse automaatreguleerumine
14,22,28, ... - seadme ligikaudne võimsus kilovattides
1, 2, 3 - tootepõlvkonna tähis
120/150/170 - soojavee termose maht liitrites
A - kinnise põlemiskambriga seade (Aussenwand)

Simmo Paomets
Gaspre tehniline juht

Teenused:Lahendused:Kontakt
• www.gaspre.ee © 2015 •