Abiks
Üldine
Sertifikaadid
Korduma Kippuvad Küsimused
Juhendid
Abi videod
Soovitused
Veesoojendi ostjale
Seinakatla ostjale
Kondensaatkatla ostjale
Maasoojuspumba ostjale
Õhksoojuspumba ostjale
Solar/Päike ostjale
Tööpõhimõte
Soojuspumba animatsioon
Solar süsteemi animatsioon
 
  Teie valiku lihtsustamiseks

Päikesekollektorid JUNKERS

Päike on teadlaste arvates paistnud juba 5 miljardit aastat ja paistab loodetavasti teist samapalju veel. Päikeseenergia on teinud võimalikuks elu arengu Maal ning salvestunud maapõue fossiilkütuste energiana, mis inimese tegevuse tõttu hakkab ammenduma. See omakorda on andnud tõuke päikesepaneelide arendamiseks, sest see energia ei maksa midagi. Areng toimub nii elektrienergiat tootvate päikesepaneelide kui ka soojusenergiat andvate päikesekollektorite vallas. Junkersi kataloogis on soojusenergia päikesekollektorid, mida tuleb sobitada tööks koos põhienergiat tootvate kütteseadmetega.

Kirjanduse andmeil on Eestis võimalik 1 m2 päikesekollektoriga saada aastas 300-450 kWh soojusenergiat, mis kuude lõikes jaguneb väga ebaühtlaselt. Mai-juuni-juuli 60...70 kWh, november-detsember-jaanuar 3...6 kWh. Üks mis kindel, 200 l vee temperatuuri tõstmiseks 50 ?C võrra läheb alati energiat vaja 11,6 kWh. Siit nähtub, et päikesekollektorite kasutamisel peab kindlasti arvestama energia salvestamise vajadusega, et vältida tarbevee tootmisel süsteemi seiskumist keemamineku tõttu ning hoida energiat pimedaks ajaks. Kasutades päikesekollektoreid sooja tarbevee tootmiseks, on tõenäoline kokkuhoid 50...60% energiast, mis kulub tarbeveele. Kui aga kasutada soojussalvestit ning kevadel-sügisel akumuleerida ülejääv energia küttesüsteemis kasutamiseks on sääst 25...30% kogu energiakulust. Loomulikult sõltub süsteemi tasuvusaeg põhikütte energiakandja hinnast. Vedelküttega köetavate hoonete korral on see 10...15 aastat, maasoojuspumba kasutajad peavad leppima 3 korda pikema ajaga.

Junkersi kataloogis on 2 tüüpi 4 erinevat lamekollektorit FKT Top ja FKC Comfort seeriast. Kummaski seerias on üks vertikaalseks ja üks horisontaalseks paigalduseks mõeldud mudel. Kõigi nende neelava pinna suurus on 2,23 m2. FKC mudelitel on pisut suurem peegelduvus, viletsam kasutegur, kuid ka soodsam hind.
1. FKT-1S ja FKC-1S - vertikaalselt paigaldatavad kollektorid.
2. FKT-1W ja FKC-1W - horisontaalselt paigaldatavad kollektorid.

Lisaks kollektoritele on kataloogis kinnitusdetailid, pumbasõlm, juhtautomaatika ja ka soojuskandja Tyfocor L, mis talub kõrgeid ja madalaid temperatuure. Päikesekütte süsteemis peab olema kahe küttespiraaliga sooja tarbevee mahuti, milliseid samuti kataloogist leida võib:
1. SK300-1 Solar
2. SK400-1 Solar
3. SK500-1 Solar

Gaasikütte kondensaatseade CerasmartModul ZBS 30/170-2 Solar võimaldab päikesekollektori ühendada otse kütteseadmega ilma lisasõlmi kasutamata, kuna need on seadmesse sisse ehitatud. Sel juhul toetab päikesekollektor tarbevee valmistamist.

Simmo Paomets
Gaspre tehniline juht

Teenused:Lahendused:Kontakt
• www.gaspre.ee © 2015 •