Soojuspump
Soojuspumba ostjale
Junkers soojuspumbad
Õhksoojuspumba ostjale
Õhk-vesi soojuspump AMITIME
Õhk-vesi soojuspump JUNKERS
Juhend AMITIME
 
 

  Teie valiku lihtsustamiseks

Soojuspumbad JUNKERS

Soojuspumpasid hakati maailmas kasutama juba 20. sajandi keskpaiku. Siiski on meil alles nüüd, energiakandjate hinna tõustes, hakatud nendele rohkem tähelepanu pöörama. Soojuspumba Liidu andmetel paigaldati 2007. aastal Eestis ca 5000 soojuspumpa. Enamik neist, tõsi küll, õhk-õhk soojuspumbad, mida suviti kasutatakse jahutamiseks, kui kasvab ka suuremate, maa-vesi ja õhk-vesi soojuspumpade arv. Junkersi 2008. aasta kataloogis on praegu vaid maakütte soojuspumbad.

Soojuspumba “kasutegurit” iseloomustab soojustegur COP (coefficient of performance) – tarbijale antud energia ja kasutatud elektrienergia suhe, kuid seda võib mõõta erinevatel tingimustel. Enamik praeguseid tootjaid lubab COP 5, nagu ka Junkers. Selline tulemus on saavutatav vaid kompressori katsetamisel, kuid aasta keskmiseks võib maasoojuspumpade puhul lugeda 3. Kuna madalama väljundtemperatuuri saamiseks on kompressoril vaja teha vähem tööd, saab parima tulemuse põrandkütte kasutamisel. See tähendab ka seda, et soojuspumba küttevõimsus on kõrgematel väljundtemperatuuridel väiksem.

Võrreldes teiste kütteallikatega on soojuspumpade puhul väga oluline nende õige dimensioneerimine. Selleks, et pikendada kompressori eluiga, tuleb soojuspumba võimsus valida selliselt, et see kataks 70-80 % tegelikust maksimaalsest soojavajadusest. Tekib küll vajadus lisakütte järele eriti külmade ilmade korral, kuid igapäevasel, keskmisel temperatuuril ei lülitu soojuspumba kompressor sagedasti sisse-välja.

Maasoojuspumpade eelisteks loetakse...
- madalaid küttekulusid, kuna ?...¾ energiat tuleb maapõuest, mis on taastuv energia
- põlemisprotsessi, seega korstna ja kõrgete temperatuuride puudumist
- sõltumatust kütteainete tarnetest ja nende hindadest.
- pikaajalist hooldevaba ekspluatatsiooni

Junkersi maasoojuspumpades kasutatakse Mitsubishi scroll-kompressorit, mille COP on kuni 5. Tarbevee temperatuuri võib tõsta kuni 65 0C-ni. Tänases Junkersi nomenklatuuris on kaks gruppi maasoojuspumpasid – sisseehitatud soojavee mahutiga ja ilma selleta.
1. Soojavee mahutiga pumbad on TM60-1 - 5,5...5,9 kW, TM75-1 – 7,0...7,3 kW, TM90-1 - 8,4...9,1 kW, TM110-1 – 10,1...10,9 kW.
2. Soojavee mahutita pumbad on TE60-1 –5,5...5,9 kW, TE75-1 – 7,0...7,3 kW, TE90-1 – 8,4...9,1 kW, TE110-1 – 10,1...10,9 kW, TE140-1 –14,0...14,4 kW, TE170-1 – 16,3...16,8 kW
3. Soojuspumbale lisatavad, sobivad tarbeveemahutid on SW290-1, SW370-1, SW450-1.
Nende mahutide küttespiraali pind on soojusülekande paremaks tagamiseks mitu korda suurem, kui tavalistel SO ja SK boileritel.

Simmo Paomets
Gaspre tehniline juht

Teenused:Lahendused:Kontakt
• www.gaspre.ee © 2015 •